• Vi leverer ikke varer fra leverandører som ikke følger våre krav

  • Vi leverer ikke produkter som er helsemessig farlige

  • Vi arbeider etter vår egen «CodeofConduct» som tar hensyn til alle lover og regler i Norge og EØS som omfatter vår virksomhet

  • Vi skal opptre ærlige, rettferdige og sannferdige i vår kommunikasjon